Roma

100 Roma-gezinnen die buiten de maatschappij vallen. Dit kost de gemeenschap meer dan 100.000 euro per jaar per gezin: politie, maatschappelijk werkers, werkcoaches, voogden, leerplichtambtenaren, reclassering… . Op papier is het probleem voor de gemeente niet zo groot: de Roma-gemeenschap lost veel in hun eigen gemeenschap op. Met als gevolg: kinderen die niet naar school … More Roma

7

Zelfbespiegeling, nieuwsgierig zijn naar hoe het beter kan en leren van elkaar levert een betere dienstverlening voor initiatiefnemers op. … More 7