Een dieper weten

Mensen weten wat te doen
Zij kennen het waarom 
Zien voor zich wat het kan zijn
Met een dieper weten van wat nodig is
Welk talent moet benut 
Mensen willen elkaar helpen
Als ze dat wordt gevraagd

Ik ben een spiegel
ik luister en stel vragen
Samen er achter komen wat nodig is 
Begrijpen hoe de cirkel van invloed werkt
Weten wie nuttig is
Stap voor stap
Met de juiste timing

Ik geloof in de kracht van leren
Vertel het verhaal, deel de ervaring
Zo wordt het weten de praktijk